top of page

Privatlivspolitik

Generel information

 

Etik og beskyttelse af privatlivet er vigtigt i terapeutisk sammenhæng. Du skal som klient føle dig tryg, og have adgang til information om, hvordan jeg indsamler og behandler data.

Kort fortalt har du følgende rettigheder som klient:

  • Du har ret til indsigt i hvilke data, jeg opbevarer om dig

  • Du har ret til indsigelse

  • Du har ret til at sætte begrænsning

  • Du har ret til at tilbagetrække samtykke

  • Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i min behandling af data

 

Hvilke oplysninger indsamler jeg?

 

Jeg indsamler og behandler kun oplysninger, der har betydning for at kunne hjælpe dig bedst muligt i dit forløb, og indsamler/opbevarer så lidt information som muligt. Data bliver ikke brugt til andre formål og vil aldrig blive oplyst til andre uden dit udtrykkelige samtykke. 

 

Jeg indsamler og opbevarer personlige oplysninger såsom navn, telefonnummer og mailadresse. Evt. personfølsomme data, som oplyses af dig, og som er relevante for behandlingen (fx helbredsoplysninger og religiøs overbevisning) kan også blive opbevaret i mine interne arbejdsnoter, ligesom jeg laver et journalkort med initialer og interventionsplan (af hensyn til SKAT).  

 

Oplysninger og arbejdsnoter opbevares adskilt og elektronisk i et sikkerhedsmæssigt forsvarligt og kodet system (aldrig i papirform). Ingen oplysninger videregives til tredjeparter. Jeg gemmer informationer som følger: 

 

  • Navn, journalkort og evt. faktura: Opbevares i 5 år (af hensyn til SKAT) 

  • Samtykkeerklæring, interne arbejdsnoter og telefonnumre: Opbevares i 6 måneder efter sidste session. 

  • Sms’er og e-mails: Slettes hver den 1. i måneden, hvis de er over en måned gamle.  

Når du henvender dig

 

Da man ikke kan garantere risiko for hacking af e-mails, kan det generelt ikke anbefales at sende personfølsomme oplysninger ukrypteret. Hvis du alligevel sender personfølsomme oplysninger til mig, bliver disse kopieret over i de interne arbejdsnoter og efterfølgende slettet. Jeg sender ikke personfølsomme oplysninger i mine mails eller sms’er til dig. Når du sender noget til mig, regner jeg det som en accept af at jeg må gemme oplysningerne. Se i øvrigt min slettepolitik ovenfor.  

Tavshedspligt

 

Som psykoterapeut har jeg fuld tavshedspligt og må ikke dele nogen former for private oplysninger med andre end dig som klient – ikke engang om du går i terapi eller ej. Dette gælder selvfølgelig både overfor fremmede, men også overfor partnere og andre nære familiemedlemmer, hvis du er over 18 år – også selvom andre betaler for terapien. Der findes sjældne lovgivne undtagelser til dette, som fx indberetningspligten, hvor jeg som terapeut skal indgive en underretning, hvis jeg bliver bekymret for et barn eller en ungs trivsel og udvikling, ligesom jeg også har pligt til at kontakte myndighederne, hvis du påtænker at gøre skade på dig selv eller andre (fx selvmord eller kriminelle handlinger).  

 

Supervision

 

Jeg går i supervision og supervisionsgruppe. I sådanne sammenhænge er der tale om samtaler imellem mennesker, hvor alle har tavshedspligt, både om de klienter, der tales om, og om indholdet af, hvad der bliver talt om i supervisionen. Formålet med supervision er at sikre den faglige standard i behandlingen, det vil sige at give klienterne den bedst mulige hjælp. I disse samtaler deles kun det, som er relevant for samtalen og så lidt som muligt.  

Indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger 

Du kan til enhver tid anmode om indsigt i de personoplysninger, jeg har om dig, kræve berigtigelse eller sletning af oplysninger. Du kan også til enhver tid trække dit samtykke tilbage – både helt og delvist (dvs. bede om sletning af specifikke eller alle oplysninger, bortset fra dem, jeg har pligt til at opbevare i fht. regnskab og SKAT).  

Klagemulighed

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Gren i en glasburk
bottom of page