top of page

Priser - Psykoterapi, Coaching og 1-1 Yoga

Individuel terapi, coaching og/eller yoga (75 min)

  • Første session (60 min): Er gratis og uforpligtende, og bruges til at kortlægge dine udfordringer og se på, hvordan vi bedst kan arbejde med dem. Der er altid mulighed for en ligeledes uforpligtende telefonsamtale inden første session. Ring eller kontakt mig på mail, hvis du ønsker dette.

  • Efterfølgende sessioner: 650 kr.

  • Klippekort til 5 sessioner: 3000 kr.

 

Hvis du er studerende eller arbejdssøgende, så er der mulighed for rabat. Kontakt mig for at høre nærmere. 

 

Aflysning: Skal foretages 24 timer før - ellers betales fuld pris.

Adresse & Kontaktinfo

Strandvejen 10a, 2. sal

5800 Nyborg 

15 min. gang fra Nyborg station ligesom der er bus ca. 100 m væk. Hvis du kommer i egen bil, er parkering er mulig i gården bag Netto.

 

Telefon-nr.: 6169 9026

E-mail: eskytte@outlook.dk 

 

​CVR-nr. 39525348

Forløb og generel info

Et forløb hos mig har ikke noget fast antal sessioner, fordi det helt afhænger af, hvad du har brug for.

 

Den første session bruges til at indkredse, hvad du gerne vil have ud af terapi/coaching, og mærke efter, om kemien til samarbejde er som den skal være. Hvis du ønsker at gå videre, tager vi sammen stilling til og planlægger det videre forløb.

 

Jeg bruger ofte både coaching og psykoterapi, hvis det er relevant, men de kan sagtens adskilles og beslutningen tages i samarbejde med dig og dine ønsker.

 

Forløbet af sessionerne vil altid variere afhængig af emnet, og sessionen kan enten tage udgangspunkt i det, som fylder noget lige nu eller opfølgning på et generelt tema og/eller sidste session.

 

Min metode er primært samtale vekslende med eventuelle øvelser, som præsenteres undervejs, når de virker relevante for det, vi arbejder med.

 

Fordi det handler om hele dig, fokuserer vi ikke kun på hovedet, men også på følelser og deres udspring i kroppen: Vi har brug for alle tre dele – både i udforskning af temaet og for at skabe blivende ændringer.

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller noget andet. 

Yoga på hold

Kropsterapeutisk Yoga 

 

Hvor og hvornår? Mere info kommer snart - stay tuned!

 

Kropsterapeutisk Yoga er selvomsorg på flere planer: Vi bruger yogaen, åndedrætsøvelser og meditation til at udforske og lære, hvad der skal til for at finde balancen i hverdagen og i livet i forhold til forskellige temaer – det kan fx være ro vs. stress, at give slip, at sætte grænser og at være hjemme i sig selv.

 

Kropsterapeutisk Yoga inviterer bevægelse ind i og løsner spændinger og blokeringer og er derfor en omsorgsfuld måde at møde og tage vare på sig selv på, som også giver energi, grounding og indre styrke.Selve yogaen er Hatha-inspireret, foregår i et roligt tempo og er for alle – også dig, der aldrig har prøvet yoga før (se evt. mere her)

 

Privatlivspolitik

Generel information

 

Etik og beskyttelse af privatlivet er vigtigt i terapeutisk sammenhæng. Du skal som klient føle dig tryg, og have adgang til information om, hvordan jeg indsamler og behandler data.

 

Hvilke oplysninger indsamler jeg?

 

Jeg indsamler og opbevarer personlige oplysninger såsom navn og telefonnummer og/eller mailadresse. Evt. personfølsomme data, som oplyses af dig (fx helbredsoplysninger, etnisk baggrund, politisk, religiøs og filosofisk overbevisning) kan også blive opbevaret i mine interne arbejdsnoter.

 

Jeg indsamler og behandler kun oplysninger, der har betydning for at kunne hjælpe dig bedst muligt. Data vil aldrig blive oplyst til andre uden dit udtrykkelige samtykke. Mine arbejdsnoter opbevares elektronisk i et sikkerhedsmæssigt forsvarligt system (aldrig i papirform). Jeg gemmer som udgangspunkt noter i 5 år.

 

Kort fortalt har du følgende rettigheder som klient:

  • Du har ret til indsigt i hvilke data, jeg opbevarer om dig

  • Du har ret til indsigelse

  • Du har ret til at sætte begrænsning

  • Du har ret til at tilbagetrække samtykke

  • Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i min behandling af data

 

Tavshedspligt

 

Som psykoterapeut har jeg fuld tavshedspligt og må ikke dele nogen former for private oplysninger med andre end dig som klient – ikke engang om du går i terapi eller ej. Dette gælder også overfor din partner og andre nære familiemedlemmer, hvis du er over 18 år – også selvom andre betaler for terapien.

 

For børn under 18 gælder det, at forældrene i princippet har ret til at få oplysninger om behandlingen jf. sundhedsloven. I praksis laver man dog ofte samarbejdsaftaler om hvordan formidlingen til forældrene foregår bedst muligt, da det også for børn og unge kan være vigtigt for det terapeutiske rum, at man kan tale frit. Der findes sjældne lovgivne undtagelser til dette, som fx indberetningspligten, hvor jeg som terapeut skal indgive en underretning, hvis jeg bliver bekymret for et barn eller en ungs trivsel og udvikling.

 

Supervision

 

Jeg går i supervision og henter hjælp, vejledning og rådgivning hos kolleger også i forhold til specifikke sager. I sådanne sammenhænge er der tale om samtaler imellem mennesker, hvor alle har tavshedspligt, både om de klienter, der tales om, og om indholdet af, hvad der bliver talt om i supervisionen. Formålet med supervision er at sikre den faglige standard i behandlingen, det vil sige at give klienterne den bedst mulige hjælp.

 

Når du henvender dig

 

Da man ikke kan garantere risiko for hacking af e-mails, kan det ikke anbefales at sende personfølsomme oplysninger ukrypteret. Hvis du sender personfølsomme oplysninger til mig, bliver disse kopieret over i journalen og efterfølgende slettet. Jeg sender ikke personfølsomme oplysninger i mine mails eller sms’er til dig. Når du sender noget til mig, regner jeg det som en accept af at jeg må gemme oplysningerne.

 

Brug af dit telefonnummer eller e-mailadresse

 

Jeg har ikke e-mails fra klienter liggende i min mailboks, jeg sletter dem hurtigt og overfører vigtige oplysninger til journalsystemet.

 

Fakturering

 

Når du har betalt for en terapi genereres der en faktura, som kun er angivet med initialer, med mindre du ønsker det anderledes eller der er tale om en institution eller virksomhed, der betaler, hvor adressen skal være angivet. Fakturaen kan sendes til dig på e-mail per forespørgsel, den sendes ikke automatisk.

Gren i en glasburk
bottom of page